Stapel med dokumentEn stor del av våra liv regleras på olika sätt av dokument. Därför är det viktigt att det som står i dessa dokument överensstämmer med hur vi lever våra liv. Annars kan man få problem.

Det sägs ibland att Sverige är ett land med oerhört mycket byråkrati. I jämförelse med andra jämförbara länder är nog den svenska byråkratin inte så omfattande, egentligen. Men det stämmer att det här med dokument är viktigt. Har man inte rätt dokument kan det vara svårt att komma in på en utbildning, bygga ut sitt hus eller över huvud taget hyra eller köpa en bostad. Och om det som står i ett viktigt dokument inte överensstämmer med ens livssituation kan det vara det som står i dokumentet som myndigheterna går efter. Därför är det viktigt att det som står i dokumentet stämmer.

Dokument vid avtal

Ett muntligt avtal har i juridisk bemärkelse samma kraft som ett skriftligt avtal. Man bör dock, vid alla typer av avtal, anteckna vad som gäller och be motparten att skriva under. Skulle det uppstå en konflikt, eller om någon part inte kan hålla sin del av avtalet, då är det viktigt för båda parter att avtalet finns nedtecknat, så att man vet vad man egentligen kom överens om.

Några exempel på när man bör skriva ett skriftligt avtal, oavsett hur mycket man litar på motparten, är:

  • När man ska hyra ut en bostad i andra hand.
  • När man köper eller säljer en begagnad bil, eller något annat som kostar mer än ungefär 1500 kr.
  • När man står i begrepp att gifta sig, eller bli sambo.
  • När man ger någon ett förskott på ett arv.

I ett skriftligt avtal är det viktigt att ha med följande punkter: 

  • Vilka som träffar avtalet.
  • Vad som ska utföras eller levereras, och hur det ska göras.
  • Var och när tjänsten ska utföras, eller varan ska levereras.
  • Vad priset för varan eller tjänsten ska vara, och när betalningen ska ske.
  • Vad som händer om leveransen blir försenad.

Exakt vilka punkter som ingår i ett avtal beror på vilken typ av avtal det rör sig om. I exempelvis ett samboavtal behövs inte punkter om betalning. Däremot är det för det mesta bra att tänka i de här termerna i de flesta fall. Alla kanske inte tänker på att specificera vad som händer om andrahandshyresgästen inte betalar hyran. Hur ett äktenskapsförord, eller ett samboavtal, ska se ut specificeras i en annan artikel här på webbplatsen. Ett avtal är inte ristat i sten. Det går att göra ändringar i efterhand, men båda parter måste vara överens om detta. 

På Konsumentverkets webbplats finns ett flertal standardavtal och avtalsmallar, för bl.a. köp av bilar och båtar samt för köp av hantverkstjänster. Många av de köp- och säljtjänster som finns på nätet idag, som Ebay, Tradera och Blocket, har avtal som är till för att skydda både säljare och köpare. Den som registrerar ett konto på en sådan sajt förbinder sig också att följa villkoren och respektera avtalen både vid köp och försäljning.